Vyberte stránku

Zásady zpracování Vašich osobních údajů firmou lumiartsoft se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud si objednáte licenci programu Lumion (Lumion, Lumion Professional, Lumion Trial, Lumion EDU – školní i samostatnou studentskou) vstupujete s námi do obchodního vztahu vyjádřeného v obchodních podmínkách EULA, na základě tohoto obchodního vztahu si uchováváme základní poskytnuté informace po dobu nezbytně nutnou k prokázání Vašeho oprávnění vlastnit licenci programu Lumion. Stejně tak pracujeme s potvrzením o studiu, je-li třeba. Vaše informace předáváme výrobci programu ACT-3D B.V. jako jeho autorizovaný obchodní partner, kde slouží k identifikaci Vaší licence. Po zneplatnění studentské licence jsou data u nás vždy mazána automaticky s prodlevou nutnou k zajistění případných reklamací nebo právních náležitostí spojených s uchováváním osobních dat. Více níže ve výňatku z EULA. Lumion je vždy plovoucí se softwarovým klíčem a tudíž jsou pro jeho provoz třeba základní informace pro užívání licence.

Lumiartsoft se zavazuje používat vaše údaje v minimální míře potřebné jen a výhradně pro účely spojené s poskytováním programu Lumion a pro nutné ověření a chránění svých obchodních podmínek a oprávněných zájmů s tím spojených, stejně jako s ochranou značky Lumion a zájmů ACT-3D B.V, jehož jsme autorizovaný obchodní partner ( pro ČR a Maďarsko).

Výňatek z EULA:

… Ochrana osobních údajů Instalací této kopie programu LUMION souhlasíte, že LUMION odesílá základní informace jako je jméno počítače a hardwarová specifikace serverům Act-3D B.V., jejichž účelem je ověřit používání vaší licence. Instalací souhlasíte s tím, že se výsledky testů hardware a konfigurace hardware posílají ACT-33, kde slouží jako podklad pro dalším vylepšíením a vývoji programu. Istalací také souhlasíte s tím, že Act-3D si také rezervuje právo používat tyto údaje pro analytické účely, jako například statistiky využití. Tato data jsou k dispozici také autorizovaným obchodním partnerům Act-3D.

Instalací této kopie programu LUMION souhlasíte, že LUMION odesílá výsledky testů a hardware specifikace na servery Act-3D B.V. s cílem dále zlepšit budoucí vývoj LUMION. Tyto informace budou použity k vytvoření odhadů výkonnosti na jiném hardware a zlepšení kompatibilitu hardwaru.

LUMION používá plovoucí licenční systém a licence jsou aktivovány/de-aktivované na licenční servery ACT-3D B.V. V zájmu zachování stavu aktivace LUMION licencí (aktivní nebo neaktivní), Act-3D ukládá data o aktivaci/de-aktivaci v databázi. Act-3D si také rezervuje právo používat tyto údaje pro analytické účely, jako například statistiky využití. Tato data jsou k dispozici také autorizovaným obchodním partnerům Act-3D.

… Data uživatelů jsou ukládána po nezbytně nutnou dobu v zabezpečeném licenčním systému ACT-3D a zabezpečené databázi lumiartsoft. Uchování dat slouží k ochraně práv obou smluvních stran a výrobce SW Lumion…

Aktualizováno dne 8.12.2022

lumiartsoft s.r.o.

Skryjova 1606/8, Brno 61400, IČ: 02638975, DIČ: CZ02638975